Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program plačanja u 2016. godini

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijela UREDBU O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2016. GODINI

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi ( EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno ukupnoj nacionalnoj gornjoj granici za 2016. godinu te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Uredba  je objavljena u Narodnim novinama broj 10/17., a stupa na snagu 04.02.2017. godine.

Savjetovanje o Prijedlogu uredbe u pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

Otvoreno je novo savjetovanje koje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4650

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Prijedlogu uredbe u pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

Opis savjetovanja: Sektor proizvodnje mlijeka suočio se s tržišnim poremećajem uslijed čega je Europska komisija uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228., u skladu sa svojim ovlastima donijela Delegiranu uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (SL L 242, 9.9.2016.).

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog uredbe o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (u daljnjem tekstu: Prijedlog uredbe) kojom se osigurava provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613. Prijedlogom uredbe utvrđuje se financijska struktura omotnice za iznimnu potporu, korisnici iznimne potpore, uvjeti za dodjelu potpore, razmjena podataka, specifične obveze Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne agencije i Savjetodavne službe u provedbi ove uredbe te obveze izvješćivanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2017.

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namjenjenih za proizvodnju voća

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 9/17., a stupa na snagu 08.02.2017. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se rodovi, vrste i hibridi voćnih vrsta koji se mogu certificirati, kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te obveze koje moraju ispunjavati dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, utvrđivanje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu, stručni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom, izdavanje uvjerenja i certifikata, pakiranje, označavanje, stavljanje na tržište, trgovina i čuvanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, uvjete za male proizvođače i lokalnu cirkulaciju, uvoz sadnog materijala i zahtjevi u pogledu kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća. Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene izvozu, ako su prepoznati kao takvi i drže se odvojeno od ostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09, 153/09, 72/10, 30/11 i 86/13).

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”