Novi zakon o alternativnom rješavanje potrošačkih sporova - obveze trgovca

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova donesen je 15. prosinca 2016. (NN 121/16, 23.12.2016.) stupio je na snagu 31. prosinca 2016. Dajemo osvrt na obveze trgovaca (svih obrtnika koji prodaju proizvode ili pružaju usluge potrošačima u EU).

Ovaj Zakon predstavlja usklađenje hrvatskog zakonodavstva s EU direktivom 2013/11/EU i Uredbom br. 524/2013. Zakon uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između trgovaca sa sjedištem u Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji (znači i Hrvatskoj), a njegova je svrha omogućiti potrošačima da svoje sporove s trgovcima rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) na brz i ekonomičan način.

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta RH koje je nadležno za zaštitu potrošača temeljem prijava za iskaz interesa za notifikaciju imenovati će tijela za ARPS koja udovoljavaju zakonom predviđenim uvjetima, te će ona biti nadležna za rješavanje potrošačkih sporova. Tijela Hrvatske obrtničke komore za alternativno rješavanje sporova Sud časti i Centar za mirenje, dostaviti će ministarstvu svoju kandidaturu te će se, po notifikaciji komorskih tijela kao tijela za ARPS, navedeni Zakon početi primjenjivati i za sve članove HOK-a.

U praksi to znači da se za obrtnike, i druge članove HOK-a neće dogoditi značajne promjene, jer će Sud časti HOK-a i nadalje (s obzirom da očekujemo notifikaciju od strane nadležnog ministarstva) biti nadležan za sporove obrtnika i potrošača. Razlika je u tome što će se u postupku više koristiti komunikacija elektroničkim putem, svi rokovi će biti skraćeni te će se podaci o notificiranim tijelima za ARPS nalaziti i na web stranici Europske komisije, na tzv. ODR platformi što će i potrošačima iz drugih država članica EU omogućiti brz i jednostavan put do ARPS tijela u Hrvatskoj. Stoga očekujemo veći broj prijava potrošača iz drugih zemalja EU koji su kupili proizvod ili koristili uslugu trgovaca u Hrvatskoj. Zakon za obrtnike članove HOK-a i sve druge trgovce utvrđuje i nove obveze.

Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona. Pa tako:

1. Trgovci će tako biti dužni upoznati potrošače o činjenici da su u slučaju spora dužni voditi postupak pred tijelom za ARPS. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na dr. načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS. ( čl. 22.st. 3 Zakona)

2. Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na pisani prigovor treba pisanim putem upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS te dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti. (čl. 22. st. 4 Zakona) Visine novčanih kazni su od 1.000,00-3.000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2.000,00 do 5.000,00 kn, za pravnu osobu. Iako smatramo kako se odredbe Zakona  o obvezi trgovaca navedene gore pod 1. i 2. ne bi mogle primjenjivati do notifikacije tijela za ARPS, opreza radi savjetujemo svim članovima HOK-a da obavijesti o podnošenju prigovora potrošača koju već imaju istaknutu zbog odredbi čl.10 st.3. Zakona o zaštiti potrošača, dodaju slijedeće informacije:

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, ili na http://www.hok.hr/sud_casti. ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje Ovaj će Zakon uvjetovati i određene izmjene u radu Suda časti i Centra za mirenje , a najviše u pogledu daleko većeg korištenja elektroničke komunikacije sa strankama te kraćih rokova u postupanju.

HOK će po očekivanoj notifikaciji Suda časti i Centra za mirenje kao tijela za ARPS svoje članove obavijestiti o obvezama koje iz Zakona proizlaze, uz potrebnu edukaciju. Podsjećamo obrtnike koji preuzimaju ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o on line prodaji ili uslugama s potrošačima s prebivalištem u Uniji, da su od 15. veljače 2016. u obvezi u skladu s čl.14 st.1 Uredbe (EU) br. 524/2013, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu sa europskom platformom za ORS (engl. ODR).

Europska komisija – Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova omogućuje potrošačima i trgovcima online rješavanje sporova proizašlih iz online ugovora. Platforma nudi jedinstvenu točku ulaza koja omogućuje potrošačima i trgovcima iz EU rješavanje sporova proizašlih iz domaće i prekogranične online kupovine. To se postiže usmjeravanjem pritužbi na nacionalna tijela za alternativno rješavanja sporova (kao što će po notifikaciji biti Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u) a koja su spojena na platformu.

ZAKON:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_121_2622.html

AKTUALNO! Najčešća pitanja vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta obrtnika i njihovih radnika

Obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je novu mjeru:  Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Upravno vijeće HZZ-a, na svojoj održanoj sjednici dana 2. prosinca 2020.  usvojilo je nove Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini.

Također, donesena je i nova mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19) za siječanj i veljaču 2021.

Više informacija na: mjere


OBRTNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/aktualne-mjere

Za vas smo pripremili odgovore na najčešća pitanja:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/upute

i primjere popunjenih obrazaca koje možete pronaći ovdje:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/obrasci

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”