Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

nastavno na novi Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/2022), koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022. godine, u privitku dostavljamo primjer Obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača.

Pisani prigovor potrošača je prigovor kojim potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca s potrošačem, koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju ili sredstvom mrežne komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije, na trajnom mediju, ako je trgovac omogućio takav oblik komunikacije.

Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte, a može omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju.

Trgovac je dužan potvrditi primitak prigovora bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije ako je trgovac iskoristio takvu mogućnost podnošenja pisanog prigovora.

Trgovac je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena.

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore putem pošte, elektroničke pošte ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije ako je trgovac iskoristio takvu mogućnost podnošenja pisanog prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

Prikupljanje podataka radi novih načina informiranja obrtnika

Otvorite upitnik

Cilj upitnika u prilogu je prikupljanje dodatnih podataka o obrtima, koji su potrebni radi novih načina informiranja obrtnika, a to su SMS poruke i obavijesti putem e-pošte te radi razvijanja programa i usluga koje će unaprijediti položaj i status obrta i obrtništva u našem društvu.


Pored toga, podaci iz upitnika potrebni su i radi kvalitetne pripreme za projekte Europske unije te ažuriranje baze izvoznika. Popunjene te potpisom i pečatom ovjerene upitnike dostavite na adresu svog udruženja, koja glasi:

UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

KUKULJEVIĆEVA 13/II

42000 VARAŽDIN

ili na:

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”