Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom NN 84/2015, stupio na snagu 6. Kolovoza 2015.

Subjekti u poslovanju s hranom (SPH) koji su obveznici registracije i/ili odobrenja objekata u poslovanju s hranom. Središnju evidenciju registriranih subjekata i objekata te odobrenih objekata u poslovanju s hranom vodi Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede

Novi pravilnik možete preuzeti ovdje.

 

NOVI PRAVILNIK

Vođenje poslova zaštite na radu

Izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN.112/14 i 43/15) uvelike je isključena mogućnost korištenja usluge vanjskih stručnjaka ZNR, odnosno te poslove mora obavljati isključivo poslodavac ili njegov ovlaštenik (netko od zaposlenih radnika kojeg poslodavac ovlasti).

Obrtnik koji zapošljava do uključivo 49 radnika može obavljati poslove zaštite na radu za svoje potrebe, ako:

1) ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja, ili

2) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja, ili

3) je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

4) je položio majstorski ispit kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu.

Opširnije...

Novi Pravilnik o evidencijama radnika - primjeri obrazaca

U „Narodnim novinama“ broj 32 od 20. ožujka 2015. godine objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine, od kojeg dana postoji i obveza obrtnika kao poslodavaca da ga primjenjuju.

Propisana obveza vođenja evidencija za obrtnike koji imaju zaposlene radnike nije novost jer su i do sada bile obvezne temeljem prethodnih pravilnika iz 2010. i 2011. godine. Pravilnikom su i nadalje propisane dvije evidencije:

    evidencija o radnicima
    evidencija o radnom vremenu.

Značajnije novosti koje donosi novi Pravilnik u odnosu na prethodne odnose se na obvezu da se u evidenciji o radnicima vode podaci o mjestu (za strance i o državi) rođenja, podaci o radnicima koji dodatno rade kod obrtnika i suglasnost poslodavca kod kojeg su redovno zaposleni te podaci o privremenom ustupanju radnika povezanom poslodavcu.

Za obrtnike je važno napomenuti da je i nadalje ostala obveza vođenja jednostavnije evidencije učenika na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, isto kao i za osobe na stručnom osposobljavanju.

Opširnije...

Obvezni doprinosi obrtnika u 2015. godini

Obvezni doprinosi za 2015. godinu obračunavaju se po osnovici utvrđenoj temeljem prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kolovoza 2014. godine, koja je iznosila 7.943,00 kune - primjena od 1.1.2015. godine. Prosječna neto plaća u istom razdoblju iznosila je 5.510,00 kuna (objava DZS, NN 133/14). Temeljem ovih podataka Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (NN 153/14). Detaljnije OVDJE.

AKTUALNO! Najčešća pitanja vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta obrtnika i njihovih radnika

Obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je novu mjeru:  Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

On – line predaja zahtjeva moguća od 23.03.2020.g. Predaja zahtjeva (COVID – 19)

OBRTNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/aktualne-mjere

Za vas smo pripremili odgovore na najčešća pitanja:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/upute

i primjere popunjenih obrazaca koje možete pronaći ovdje:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/obrasci

Prikupljanje podataka radi novih načina informiranja obrtnika

Otvorite upitnik

Cilj upitnika u prilogu je prikupljanje dodatnih podataka o obrtima, koji su potrebni radi novih načina informiranja obrtnika, a to su SMS poruke i obavijesti putem e-pošte te radi razvijanja programa i usluga koje će unaprijediti položaj i status obrta i obrtništva u našem društvu.


Pored toga, podaci iz upitnika potrebni su i radi kvalitetne pripreme za projekte Europske unije te ažuriranje baze izvoznika. Popunjene te potpisom i pečatom ovjerene upitnike dostavite na adresu svog udruženja, koja glasi:

UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

KUKULJEVIĆEVA 13/II

42000 VARAŽDIN

ili na:

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”