Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa„Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr).

Prijave se zaprimaju isključivo od 10.04.2019. godine(sukladno točki8. Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine. Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.U proračunu Ministarstvagospodarstva,poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087planirano je ukupno 2.000.000,00 kunaza dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog. Ovaj Otvoreni javni pozivnamijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove)te fizičkim osobama.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 20031. Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore2.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu 

Prijavni obrazac za gospodarske subjekte

Prijavni obrazac za fizičke osobe

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi

Prikupljanje podataka radi novih načina informiranja obrtnika

Otvorite upitnik

Cilj upitnika u prilogu je prikupljanje dodatnih podataka o obrtima, koji su potrebni radi novih načina informiranja obrtnika, a to su SMS poruke i obavijesti putem e-pošte te radi razvijanja programa i usluga koje će unaprijediti položaj i status obrta i obrtništva u našem društvu.


Pored toga, podaci iz upitnika potrebni su i radi kvalitetne pripreme za projekte Europske unije te ažuriranje baze izvoznika. Popunjene te potpisom i pečatom ovjerene upitnike dostavite na adresu svog udruženja, koja glasi:

UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

KUKULJEVIĆEVA 13/II

42000 VARAŽDIN

ili na:

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”
Opširnije Razumijem