Zakon o privatnoj zaštiti

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti i poslova zaštite osoba i imovine koju ne osigurava država i iznad opsega koji osigurava država te uvjeti, način i nadzor rada osoba koje obavljaju djelatnost i poslove privatne zaštite. Privatna zaštita je sigurnosna gospodarska djelatnost koja se provodi radi postizanja prihvatljive razine privatne i javne sigurnosti građana i njihove imovine te održavanja reda i mira u ugovornom opsegu.

Pravne osobe i obrtnici koji žele zaštititi svoju imovinu i zaposlenike iznad zaštite koju osigurava država ili iznad opsega koji osigurava država moraju u tu svrhu angažirati pravnu osobu ili obrtnika koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite ili osnovati unutarnju službu zaštite

Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom te poslove izrade prosudbi ugroženosti, uz primjenu pravila postupanja propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. Prije uspostave privatne zaštite potrebno je izraditi prosudbu ugroženosti kojom će se odrediti stvarna razina rizika od počinjenja kaznenih djela i ugrožavanja života i imovine osoba u objektu ili na javnoj i drugoj površini, ovisno o vanjskim i unutarnjim faktorima ugroženosti. Djelatnost privatne zaštite mogu obavljati pravne osobe i obrtnici te unutarnje službe zaštite koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje tih poslova.

Tehnička zaštita osoba i imovine provodi se primjenom elemenata, konstrukcija, uređaja te sustava tehničke zaštite, a primjenjuje se u svrhu:

– protuprovalne, protuprepadne i protusabotažne zaštite

– zaštite od nedopuštenog pristupa u štićene prostore

– zaštite od unošenja eksplozivnih, ionizacijskih i drugih opasnih tvari

– zaštite od iznošenja odnosno otuđenja štićenih predmeta i podataka

– zaštite prilikom obavljanja poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca vrijednosnih papira i dragocjenosti te drugih pošiljaka i transportu osoba.

Poslovi tehničke zaštite mogu se obavljati samo na temelju radnog naloga čiji su oblik i sadržaj propisani pravilnikom o provedbi tehničke zaštite.

Prije izvedbe tehničke zaštite izrađuje se projektna dokumentacija koja se, uz prethodno sastavljenu prosudbu ugroženosti, sastoji od sigurnosnog elaborata, projektnog zadatka i izvedbenog projekta.

Za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite zaštitar tehničar mora kod sebe imati ispunjen radni nalog za dan/razdoblje obavljanja posla i iskaznicu zaštitara tehničara.

Nakon izvedbe tehničke zaštite izrađuje se projekt izvedenog stanja, koji postaje sastavni dio projektne dokumentacije.

Projekt sustava tehničke zaštite izrađuje se za I. – IV. kategoriju objekata i za sve kategorije javnih površina, dok se za V. i VI. kategoriju objekata te druge površine otvorenih prostora izrađuje samo prosudba ugroženosti te prijedlog mjera zaštite, koji sadrži elemente projektnog zadatka.

Ovaj Zakon stupa na snagu 20. veljače 2020.

 

Zakon o privatnoj zaštiti PDF

AKTUALNO! Najčešća pritanja vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta obrtnika i njihovih radnika

Obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je novu mjeru:  Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

On – line predaja zahtjeva moguća od 23.03.2020.g. Predaja zahtjeva (COVID – 19)

OBRTNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/aktualne-mjere

Za vas smo pripremili odgovore na najčešća pitanja:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/upute

i primjere popunjenih obrazaca koje možete pronaći ovdje:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-obrasci-i-upute-covid19/obrasci

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”