Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj

Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj su prijedlozi mjera za poboljšanje konkurentnosti ovog strateški važnog sektora za gospodarstvo EU i Hrvatske. Riječ je o gospodarskim djelatnostima u kojima je zaposlenost rasla i tijekom krize. Upravo u tom sektoru očekuje se otvaranje novih radnih mjesta i u budućnosti. Profesionalne i poslovne usluge čine gotovo desetinu dodane vrijednosti i zaposlenosti u hrvatskom gospodarstvu, a još i više u EU. Sektor predstavlja novu infrastrukturu gospodarstva utemeljenog na znanju, kvaliteti i inovativnosti.

Mnoge od predloženih reformskih mjera istovremeno mogu imati i horizontalni učinak na konkurentnost ostalih tržišta odnosno gospodarstva u cjelini. Predložene su javne politike i mjere usmjerene prema olakšanju pristupa tržištu usluga, deregulaciji, digitalizaciji, outsourcingu, aktivnom poticanju tržišnog natjecanja, internacionalizaciji poslovanja, jačanju novih poslovnih modela poput ekonomije dijeljenja te integraciji tržišta usluga i industrije.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, 12.01.2016.

Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti u 2016. i obveza podnošenja godišnjeg obrasca PO-SD za 2015. godinu

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva, a čiji ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju nisu veći od 149.500,00 kn, mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza kako bi jednostavnije i lakše ispunjavali porezne obveze. Paušalnim oporezivanjem unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja, dok se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na obrascu PO-SD, koji su porezni obveznici za 2015. obvezni podnijeti nadležnoj ispostavi PU prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja 2016. U slučaju početka ili prestanka obavljanja samostalne djelatnosti tijekom poreznog razdoblja, godišnji se paušalni dohodak utvrđuje razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, i to u korist poreznog obveznika. U nastavku članka pročitajte na koji se način utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak, u kojem se roku isti plaća, kako se utvrđuje i obračunava obveza plaćanja obveznih doprinosa te koje su vrste samostalnih djelatnosti izuzete iz paušalnog oporezivanja. Detaljnije informacije o oporezivanju obrtničkih djelatnosti možete vidjeti OVDJE.

Iskoristite dodatno umanjenje porezne osnovice dohotka kroz poticaje zapošljavanja

Svi obrtnici obveznici poreza na dohodak imaju pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice prilikom podnošenja godišnje porezne prijave dohotka za svoj obrt, ukoliko su u prethodnom poreznom razdoblju zaposlili radnike s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ta se olakšica može koristiti temeljem poticaja zapošljavanja koji su propisani Zakonom o porezu na dohodak u članku 56.

Tako se utvrđeni dohodak obrtnika po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2015., može dodatno umanjiti za svotu isplaćenih plaća i uplaćene doprinose na plaće novim radnicima, ako su zadovoljeni propisani uvjeti.

Novim radnicima smatraju se radnici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje je kod poreznog obveznika uslijedilo nakon najmanje jednomjesečne prijave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trajanja probnog rada ako je ugovoren. Novim radnicima smatraju se i osobe zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu ili osobe koje se prvi put zapošljavaju, a i osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti i slično.

Opširnije...

Prijava paušalnog dohotka do 15. siječnja na Obrascu PO-SD

Obrtnici koji su u 2015. godini porez na dohodak plaćali u paušalnom iznosu (paušalisti) moraju zaključivanje poslovne godine izvršiti najkasnije do 15. siječnja 2016., odnosno predati Poreznoj upravi popunjeno izvješće o dohotku i plaćenom porezu na Obrascu PO-SD.

Porezni obveznik

Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (zbog izmjena Zakona o PDV-u, odnosno praga za ulazak u PDV na 230.000,00 kuna, u posljednjim je izmjenama Zakona o porezu na dohodak propisan dodatni uvjet za paušalno oporezivanje da ukupni godišnji primici ne mogu premašiti 65% odnosno 149.500,00 kuna)
- da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
- ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine

Iznimno, obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, a svoje proizvode prodaju na tržištu.
Ukoliko tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o plaćanju paušalnog iznosa i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obveza vođenja poslovnih knjiga).
Novost je davanje mogućnosti paušalnog oporezivanja obrtnicima koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu, tj. zajedničkom obrtu što do sada nije bilo moguće. Oni su dužni imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza.

Opširnije...

Dobitnik medalje Grada Varaždina, gospodin Velimir Plantak zbog doprinosa u razvoju obrtništva

U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika danas je održana svečana sjednica varaždinskog Gradskog vijeća povodom blagdana sv. Nikole – Dana Grada Varaždina. U sklopu svečane sjednice uručena su i javna priznanja ovogodišnjim laureatima. Tako je uručena medalja grada Varaždina Velimiru Plantaku zbog doprinosa u razvoju obrtništva.

Gospodin Velimir Plantak rođen je 2. siječnja 1953. godine u Varaždinu, gdje je završio i osnovu školu te Gimnaziju. Nakon srednje škole završio je Veterinarski fakultet u Zagrebu. Radni staž – prije osnivanja obrta gospodin Plantak ima deset godina poljoprivrednog staža u proizvodnji jaja. Vlastiti obrt osnovao je 4. prosinca 1990. godine, a djeluje pod nazivom PPP Plantak sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 115 a.

Pretežita djelatnost obrta je trgovina na malo pogrebnom opremom s organizacijom pogrebnih poslova i prijevozom umrlih osoba, od početka ove godine nudi mogućnost dijamantnog pokopa tj. dijamant izrađen od pokojnikova pepela!. Svojim radom uvelike je doprinio razvitku djelatnosti vezanih uz pogrebne poslove, a svojim osobnim angažmanom doprinio je sadašnjem zakonodavnom okviru ove djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Kao logični nastavak u razvitku djelatnosti bilo je uvođenje djelatnosti uzgoja cvijeća i ukrasnog bilja te trgovine cvijećem i ukrasnim biljem. Uz to razvija se i proizvodnja povrća te trgovina povrćem, hranom i pićima. Ovo područje rada prati i proizvodnja suhe tjestenine.

S obzirom da je gospodin Velimir Plantak po struci veterinar od samog početka radnoga staža bavio se proizvodnjom jaja, a i u obrtu to mu je jedna od djelatnosti preko koje dobiva sirovinu za vlastitu proizvodnju već spomenute suhe tjestenine, a ostalo obogaćuje ponudu jaja na varaždinskoj tržnici.

Pored djelovanja u navedenim djelatnostima gospodin Plantak je prisutan i na području iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava (čamaca) te motornih vozila bez vozača najveće dopuštene mase od 3.500 kg. Gospodin Velimir Plantak aktivna je i u obrtničkom komorskom sustavu, pa je tako u ovom trenutku: član Upravnog odbora Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin.

Prikupljanje podataka radi novih načina informiranja obrtnika

Otvorite upitnik

Cilj upitnika u prilogu je prikupljanje dodatnih podataka o obrtima, koji su potrebni radi novih načina informiranja obrtnika, a to su SMS poruke i obavijesti putem e-pošte te radi razvijanja programa i usluga koje će unaprijediti položaj i status obrta i obrtništva u našem društvu.


Pored toga, podaci iz upitnika potrebni su i radi kvalitetne pripreme za projekte Europske unije te ažuriranje baze izvoznika. Popunjene te potpisom i pečatom ovjerene upitnike dostavite na adresu svog udruženja, koja glasi:

UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

KUKULJEVIĆEVA 13/II

42000 VARAŽDIN

ili na:

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”