Evo kako pripremiti projekt za E-Impuls

Ciljevi „E – impulsa 2016.“ su rast i razvoj poduzetništva i obrta, uravnotežen regionalni razvoj te učinkovito korištenje sredstava i fondova Europske unije.

U okviru programa „e-Impuls“  dodjeljivati će se potpore malim i srednjim poduzetnicima za:

    Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika
    Domaće sajmove           
    Promidžbu poduzetništva         
    Poduzetništvo žena      
    Poduzetništvo ciljnih skupina: mladi, početnici, osobe s invaliditetom
    Poticanje Start-up-ova
    Tradicijske i umjetničke obrti   
    Revitalizaciju poslovnih prostora            
    Poduzetništvo hrvatskih branitelja        

Koje mogućnosti postoje za financiranje projekata malih i srednjih poduzetnika iz strukturnih fondova do 2020. godine?

Što svaki projekt mora imati kako bi osigurao financiranje iz EU bespovratnih sredstava?

Koji su trenutno otvoreni i najavljeni natječaji za male i srednje poduzetnike u 2016. godini?

Koji su uvjeti za prijavu projekata na natječaje programa „e-Impuls“?

Kako čitati natječajnu dokumentaciju i razumjeti prijavne obrasce?

Na koje elemente projektne prijave treba staviti fokus prilikom razvoja projekta?

Koju potpornu dokumentaciju je potrebno priložiti uz projektni prijedlog i koje su procedure prijave?

Odgovore na ova pitanja donosi vam Poslovni dnevnik.  Pročitaj više OVDJE.

Prijavi se na edukaciju OVDJE.

 

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 kuna

INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti

PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
Uređenje poslovnog prostora/radionice
Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti
Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA 5.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

DOMAĆI SAJMOVI 4.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

Zakup izložbenog prostora
Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
Troškovi transporta izložaka
Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

POTICANJE START – UP-ova 18.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.

NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI 3.000.000,00 kn

KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

IZNOS POTPORE: 10.000 – 100.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava
Poboljšanje uvjeta rada u radionici
Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvod, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA 3.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta

IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna

INTENZITET: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima

Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA 18.000.000,00 kn

KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

IZNOS STIPENDIJE: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI – UKUPNO 2.000.000,00 kn

KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,

-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,

-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora

IZNOS POTPORE: 20.000,00  do 100.000,00 kuna.

PODUZETNIŠTVO KLASTERA 5.000,00 kn

KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju

Do 450.000 kuna za operativne klastere

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Nove tehnologije
Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
R&D
Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
Marketinške aktivnosti
Studije opravdanosti osnivanja klastera
Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM 20.000.000,00kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

IZNOS POTPORE: 20.000 – 100.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.

PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 50.000 DO 500.000,00 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti

70% mali subjekti

60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
Uređenje poslovnog prostora/radionice
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti
Stručno usavršavanje
Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE:

Za znanstveno – stručne skupove:

Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije

Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

Izvor: poslovni.hr

Prikupljanje podataka radi novih načina informiranja obrtnika

Otvorite upitnik

Cilj upitnika u prilogu je prikupljanje dodatnih podataka o obrtima, koji su potrebni radi novih načina informiranja obrtnika, a to su SMS poruke i obavijesti putem e-pošte te radi razvijanja programa i usluga koje će unaprijediti položaj i status obrta i obrtništva u našem društvu.


Pored toga, podaci iz upitnika potrebni su i radi kvalitetne pripreme za projekte Europske unije te ažuriranje baze izvoznika. Popunjene te potpisom i pečatom ovjerene upitnike dostavite na adresu svog udruženja, koja glasi:

UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

KUKULJEVIĆEVA 13/II

42000 VARAŽDIN

ili na:

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”